Tin Tức Tàu Xe

Xe đưa đón tại TPHCM - Cần thơ Trần Đề Sóc Trăng đi Côn Đảo, Xe đưa đón TPHCM - bến tàu cao tốc Côn Đảo Express Trần Đề Sóc Trăng, tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo, phòng vé tàu cao tốc bán vé tàu tuyến Sóc Trăng Côn Đảo

Nhà Xe Mỹ Duyên Tuyến Sài Gòn - Cảng Trần Đề Sóc Trăng, Nhà Xe Mỹ Duyên Tuyến TPHCM - đến Cảng Trần Đề Sóc Trăng, nhằm phục vụ thuận lợi cho quý khách đi tuyến tàu cao tốc Trưng Trắc từ Trần Đề Sóc Trăng Ra côn Đảo,

Địa Chỉ Cảng Trần Đề
Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề

Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng